Key Account Management w praktyce – zarządzanie kluczowymi klientami

Miejsce: Warszawa, Kraków

Termin: 9.09.2015
Cena: 120zł

Zgłoszenia na kurs przez formularz kontaktowy.

account

Korzyści dla uczestników:

 • Najważniejsza korzyść to przygotowanie do podjęcia pracy na stanowisku KAM-a w każdej organizacji handlowej
 • Uczestnicy poznają tylko praktyczne aspekty pracy na stanowisku Key Account Managera związane z kompetencjami społecznymi jak i typowo ekonomicznymi.
 • Praktyczna korzyść to aspekty związane ze skutecznym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu negocjacyjnego z każdym klientem.
 • Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji werbalnej jak i pozawerbalnej  zarówno z klientem wewnętrznym w ramach własnych organizacji jak i z klientem zewnętrznym
 • Zapoznanie z kryteriami wyboru najważniejszych klientów dla organizacji
 • Zapoznanie  z kluczowymi kompetencjami i zadaniami na stanowisku KAM-a
 • Poznanie wszystkich aspektów związanych z prawidłowym przygotowaniem procesów negocjacyjnych

Obszar praktyczny:

 • Poznanie najważniejszego etapu procesu negocjacyjnego jakim jest – przygotowanie. (ćwiczenie : opracowanie rentowności współpracy z klientem).
 • Poznanie praktycznych zasad prowadzenia procesu negocjacyjnego (case study: negocjacje w parach, grupowe, negocjacje z impasem)
 • Poznanie sprawdzonych zasad  skutecznej komunikacji biznesowej (case study:szum informacyjny, lingwistyka negocjacyjna, umiejętność słuchania i zadawania pytań)
 • Poznanie skutecznych zasad perswazji pozawerbalnej (case study: wywieranie wpływu za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, w pierwszej minucie spotkania negocjacyjnego)