Szkolenia


Automotywacja i motywowanie pracowników

Miejsce: Katowice Termin: 13.10.2015 Cena: 150 zł Zgłoszenia przez formularz kontaktowy. Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola. zadowolony-pracownik2

Motywowanie pracowników: Każdy szef marzy o pracy z zaangażowanymi, zmotywowanymi pracownikami. Im większa motywacja pracowników, tym większa efektywność zespołu, a co za tym idzie, większe zyski. Sposobów motywowania jest wiele i niekoniecznie wymagają poniesienia dodatkowych kosztów przez organizację. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji pracodawca, który musi dostrzec, że siłą napędową każdej firmy są ludzie, ich indywidualne predyspozycje, talenty, potrzeby. Dróg do osiągnięcia celu, jakim jest zespół, z którym z przyjemnością się pracuje, jest wiele. Nie ma nic bardziej pożądanego niż współpraca oparta na zaufaniu, która bezpośrednio przełoży się na sukces całego zespołu i firmy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników
 • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie, zaangażowany
 • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
 • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne
 • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą
 • dowiedzą się czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

Program szkolenia:

1. Motywacja – klucz do efektywności - Wpływ motywacji na wykonywanie zadań - Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? - Modele motywacji a wyniki pracownika - Sytuacje wymagające motywowania 2. Rola pracownika w firmie - Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika - Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów - Budowanie identyfikacji pracownika z firmą - Cele osobiste pracownika a cele zawodowe - Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji 3.    Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników: - przyczyny spadku motywacji do pracy - sytuacje i czynniki „niemotywujące” - objawy jawne i “niepozorne” obniżonej motywacji - rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 4. Co motywuje mój zespół? - Sposoby odkrywania indywidualnych czynników motywujących pracowników do pracy - Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny 5. Budowanie zaangażowania pracownika: - rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika - konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika - jak dobrać skuteczne środki motywowania? - związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy - wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników 6. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?

no comments


Key Account Management w praktyce – zarządzanie kluczowymi klientami

Miejsce: Warszawa, Kraków Termin: 9.09.2015 Cena: 120zł Zgłoszenia na kurs przez formularz kontaktowy. account Korzyści dla uczestników:

 • Najważniejsza korzyść to przygotowanie do podjęcia pracy na stanowisku KAM-a w każdej organizacji handlowej
 • Uczestnicy poznają tylko praktyczne aspekty pracy na stanowisku Key Account Managera związane z kompetencjami społecznymi jak i typowo ekonomicznymi.
 • Praktyczna korzyść to aspekty związane ze skutecznym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu negocjacyjnego z każdym klientem.
 • Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji werbalnej jak i pozawerbalnej  zarówno z klientem wewnętrznym w ramach własnych organizacji jak i z klientem zewnętrznym
 • Zapoznanie z kryteriami wyboru najważniejszych klientów dla organizacji
 • Zapoznanie  z kluczowymi kompetencjami i zadaniami na stanowisku KAM-a
 • Poznanie wszystkich aspektów związanych z prawidłowym przygotowaniem procesów negocjacyjnych
Obszar praktyczny:
 • Poznanie najważniejszego etapu procesu negocjacyjnego jakim jest – przygotowanie. (ćwiczenie : opracowanie rentowności współpracy z klientem).
 • Poznanie praktycznych zasad prowadzenia procesu negocjacyjnego (case study: negocjacje w parach, grupowe, negocjacje z impasem)
 • Poznanie sprawdzonych zasad  skutecznej komunikacji biznesowej (case study:szum informacyjny, lingwistyka negocjacyjna, umiejętność słuchania i zadawania pytań)
 • Poznanie skutecznych zasad perswazji pozawerbalnej (case study: wywieranie wpływu za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, w pierwszej minucie spotkania negocjacyjnego)

no comments


Content i inbound marketing.

Miejsce: Warszawa Czas: 11-10.09.2015 Cena: 350 zł Zgłoszenia po przez formularz kontaktowy. Content-Marketing Content marketing sprawdza się świetnie w osiąganiu wielu celów:

 • budowanie lojalności klientów
 • wzmacnianie zaangażowania
 • poprawę świadomości marki
 • zwiększenie sprzedaży, generowanie leadów sprzedażowych

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
 • w jaki sposób internauci przeglądają strony w sieci
 • jakie są praktyczne wskazówki redagowania contentu w internecie
 • jak zacząć – od prototypu szablonu po kompletny serwis
 • w jaki sposób pisać, by użytkownicy chętnie czytali nasze informacje
 • jak przygotować treści, aby Google je indeksowało, aby poprawić pozycję strony w wynikach wyszukiwania
 • czy i w jaki sposób promować content zwiększając audytorium czytelników
 • jak mierzyć skuteczność publikowanej treści i poinformować o trendach
W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne ćwiczenia i narzędzia:
 • projektowanie wireframes i prototypy szablonów treści
 • praktyczne zasady formatowania i redagowania informacji pod kątem segmentów odbiorców (persony)
 • najlepsze praktyki i antywzorce publikacji contentu
 • gotowe narzędzia i aplikacje rozpowszechniania informacji
 • mechanizmy i systemu monitorujące skuteczność oraz popularność contentu w sieci

no comments


Szkolenie z zakresu technik marketingowych.

Miejsce: Kraków Termin: 17.09-19.09.2015 Koszt: 178 zł Zgłoszenia przez formularz kontaktowy.   Ja marketingowiec – właściwa postawa kluczem do sukcesu.

 • Dla kogo pracuję ?
 • Cechy idealnego handlowca.
 • Słabości, które przeszkadzają nam w zbliżaniu się do „ideału”.
 • Co wyróżnia wybitnych handlowców od miernot?
 • Jak zwiększyć własną motywację?
 • Indywidualny Plan Działania - wstęp.
Przygotowanie do wizyty/rozmowy telefonicznej.
 • Informacja najcenniejszym towarem.
 • Jakie informację posiadam a jakie mogę łatwo zdobyć?
 • Jak dobrze znam swoją ofertę. W czym jestem lepszy od konkurencji?
 • Jak dobrze znam ofertę konkurencji? W czym są lepsi ode mnie?
 • Analiza PCK (Potrzeby/Cechy/Korzyści).
 • Analiza APK (Analiza Przewagi Konkurencyjnej )kluczem do sukcesu sprzedażowego.
Etapy i przebieg rozmowy handlowej.
 • Jak nie wpaść w pułapki zastawiane przez Klientów?
 • Jak nie dać się „zatruć”, bo przecież klienci próbują to robić cały czas?
 • Czy rozmawiam z właściwą osobą?
 • Jak „łowić pstrągi?”
 • Metody wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.
handlowiec3

no comments